شرکت تعاونی اطلاع رسانی گیتی نما یزد

با مجوز رسمی از شورای عالی انفورماتیک کشور

پروژه های انجام شده

1- شعب بانک ملی استان یزد                       16- شرکت سلک باف یزد     

2- بخشداری های استان یزد                        17-کارخانجات کاشی عقیق یزد

3-  شعب منتخب بانک کشاورزی استان یزد       18- راه آهن استان یزد

4-  شعب صندوق تعاون استان یزد                 19- دانشگاه پیام نور یزد

5-   سازمان بازرگانی استان یزد                     20- دانشگاه پیام نور شاهدیه

6-  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد            21- اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان یزد

7- برق منطقه ای استان یزد                      22- سازمان محیط زیست استان یزد

8- معاونت بهره برداری برق استان یزد           23- کارخانجات شیمی دانان عقیق یزد

9-  انجمن حمایت از زندانیان استان یزد             24 - دانشگاه یزد

10- جهاد دانشگاهی استان یزد                      25- اداره امور اتباع خارجی استان یزد

11-   اداره راه وترابری استان یزد                    26- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

12- پایانه بار یزد                                    27- شرکت نفت استان یزد

13- مجتمع معدنی نخلک استان اصفهان         28- شرکت نفت استان کرمان

14-  سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد        29-    شرکت نفت شهرستان نایین

15- جمعیت هلال احمر استان یزد                  30-    شرکت نفت استان بندرعباس


گزارش تخلف
بعدی